Legal Info

Mr. Filip Willems, Mr. Freek Van Neck en Mr. Mieke Cornelis oefenen het beroep van advocaat uit als vennoot van Willems & Van Neck VOF. Willems & Van Neck is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma, een associatie (in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen) met maatschappelijke zetel te 9300 AALST, Esplanadeplein 10, tel. 00 32 (0) 53 70 84 43, fax 00 32 (0) 53 70 84 43 en mail: info@interius.be.

De vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0 472 240 144 en haar BTW nummer is BE 0472.240.144. Willems & Van Neck is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde. Het kantoor werkt onder de benaming “Interius advocaten”. “Interius” werd als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. De vennoten zijn advocaat in België en ingeschreven aan de Balie van de Dendermonde. Zij doen een beroep op advocaten niet-vennoten.

De belangrijkste kenmerken van de ondernemingsactiviteit van Willems & Van Neck en het doel van de vennootschap is de uitoefening door de vennoten van het beroep van advocaat, voor haar rekening, evenals de uitoefening van gerechtelijke mandaten die aan de leden van de vennootschap zouden worden toevertrouwd, alsook arbitrage-opdrachten en in het algemeen alle beroepsactiviteiten van de vennoten verenigbaar met het beroep van advocaat. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij Amlin Corporate Insurance (makelaar J. Van Breda Risk & Benefits, Moretuslei 297, 2140 Antwerpen) met volgende waarborg: € 1.250.000 per advocaat per schadegeval met een vrijstelling van € 2.500. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door de overeenkomst gemaakte verduidelijkingen. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze website (www.interius.be) in het Nederlands. La version française des présentes conditions générales est disponible à première demande. The English version of these general terms and conditions is available upon request. Voor verdere informatie kan u zich wenden tot bovenvermeld mailadres : info@interius.be. De algemene voorwaarden van Willems-Van Neck bevatten een bepaling nopens het toepasselijke recht en de bevoegde rechtbank bij geschillen. De gedragscodes en deontologische regels die van toepassing zijn op het beroep van advocaat kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be in het Nederlands. (Boek III, artikel 74 -79 W.E.R.)