Incasso: betalingstermijn van facturen uitgaande van KMO’s aan niet-KMO’s bedraagt vanaf 29 april 2020 maximaal 90 dagen.

Op 29 oktober 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een aanpassing van de ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties’. Hierdoor stelt de wetgever paal en perk aan de lange betalingstermijnen die grote bedrijven zich dikwijls permitteren ten aanzien van KMO’s. Deze bedroegen dikwijls 120 dagen en meer. De betalingstermijn wordt nu beperkt...
Read More

Oude foto’s, actuele waarden!

Op 1 juli 2000 richtten Filip en ikzelf onze advocatenassociatie op die nu door het leven gaat als Interius Advocaten. We zijn op twee weken na even oud, zijn neven, lagen in de “relax” naast elkaar, en hebben steeds lief en leed gedeeld in dezelfde klas op het College in Aalst. Samen hebben we Leuven...
Read More

GROOTOUDERCONTACT : OPA EN OMA, DE WETGEVER HEEFT AAN U GEDACHT !

Context Grootouders nemen, vanaf de geboorte van hun kleinkinderen, meestal een belangrijke plaats in hun leven in en omgekeerd. Het grootouderlijke milieu is in de meeste gevallen een veilige haven voor de kleinkinderen. Naast het gegeven dat de kleinkinderen er systematisch opgevangen worden na school, in weekends en in vakanties, worden er hen (spelenderwijs) ook...
Read More

Een constructief praatje met je ex-maatje ? Kies voor bemiddeling!

ECHTSCHEIDING dialoog BEMIDDELING BEMIDDELAAR BELANG VAN HET KIND communicatie einde relatie BEMIDDELAAR kinderen FAMILIAAL GESCHIL bemiddeling Context Het einde van een relatie of huwelijk betekent voor veel mensen een periode waarin frustraties en negatieve emoties  de bovenhand nemen . Vanuit die smeltkroes van negatieve emoties zoals opgekropte woede, verdriet, ontgoocheling, onmacht, onzekerheid en angst, wordt vaak resoluut...
Read More